Tuin weetjes – ABC

WEETJES-ABC

 

 

 

Arboretum
Bezoek eens een arboretum, dat kan erg leerzaam zijn. Een arboretum of bomentuin is een bomenverzameling in een (grote) tuin of een park. Zo’n levende verzameling van veel verschillende soorten bomen (en struiken) kan zijn aangelegd met het doel om kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen, en/of met het doel om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen, en/of met een educatief doel.In een arboretum worden de bomen en struiken al dan niet systematisch gegroepeerd (soms ook geografisch), en wordt er veelal naar gestreefd een zo volledig mogelijk aantal soorten en variëteiten te houden (rekening houdend met de klimatologische omstandigheden). Bij de aanleg van een arboretum wordt er veelal naar gestreefd de afzonderlijke individuen goed tot hun recht te laten komen. Naamgeving en etikettering spelen een belangrijke rol. (Bron:Wikipedia) Bij sommige arboreta kun je ook als vrijwilliger aan de slag, zoals bij Stichting Arboretum Oudenbosch.

Bamboe
In steeds meer tuinen zie je bamboe. Bamboe is er in vele soorten en maten. Je kunt bamboe gebruiken als solitair, maar ook als haag. Maar voor dat je bamboe in de tuin zet, moet je wel realiseren, dat sommige bamboe soorten sterk groeien in de breedte, met hun kruipende wortelstokken. Vooral soorten van het bamboegeslacht Phyllostachys maken meterslange wortelstokken. Wil je toch deze soort planten, dan is het verstandig om eerst een soort wortelbegrenzer (een taai soort folie van polyethyleen) te plaatsen. Naderhand plaatsen is nogal zwaar. De wortelbegrenzer wordt 60cm diep geplaatst en steekt een paar centimeter boven het maaiveld. Je kunt ook kiezen voor bamboe die ”niet woekert”, zoals Fargesia murieliae of Fargesia nitida. In kleine tuinen zijn deze de beste keus. De hoogte van deze soort is 4 meter. Een betrekkelijke nieuwe soort is Fargesia rufa, deze heeft rode stengels en wordt 2 meter hoog.

Bollen – Narcissen
De narcissen die uitgebloeid zijn hebben nog weinig moois over, alleen wat slap geelachtig loof. Wil je volgend jaar een goede bol terug krijgen, is het belangrijk om het loof te laten zitten. Alleen dat loof is dus een niet zo mooi gezicht in de tuin. De oplossing is om het loof te vlechten, waardoor er een mooie gevlochten staart in de tuin aanwezig is.

Bollen – Zomerklokjes
Op natte grond of natte plaatsen, is het lastig om bollen en knollen te laten groeien. Een bol die geschikt is voor natte plaatsen is het zomerklokje. Het zomerklokje bloeit in de lente (mei). De latijnse naam voor zomerklokje is Leucojum aestivum. Als je zomerklokjes koopt, kun je meestal kiezen tussen het gewone zomerklokje en de selectie Gravetye Giant. Je hebt ook nog een lenteklokje Leucojum vernum. Lenteklokjes zijn veel kleiner dan zomerklokjes en zijn gevoeliger dan zomerklokjes. De planttijd voor het zomerklokje is augustus of september. De plantdiepte is 10-15 cm en dit bolgewasje wordt 50 cm hoog. Erg mooi langs vijvers en waterpartijen. Het sneeuwklokje Galanthus nivalis houdt ook van vochtige grond, wel minder dan het zomerklokje. Dit bolgewasje wordt 20 cm hoog en bloeit soms al in januari. De planttijd is september of oktober en de plantdiepte is 5-7 cm. Plant bij voorkeur veel bolletjes bij elkaar.

Boomspiegels
Zorg bij het planten van een boom meteen voor een boomspiegel. Dat is een stuk grond aan de voet van de boom, dat vrij is van diepwortelende planten of aaneengesloten bestrating en waardoor wortels voldoende lucht en regenwater krijgen. Bedekt u de grond rond de stam met schorssnippers, grind of ondiep wortelende planten, dan droogt de grond minder snel uit en krijgt onkruid nauwelijks kans.

Ctgb
Het Ctgb is het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Daarbij beoordeelt het Ctgb ook of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Daarbij worden ook duidelijke voorschriften verplicht gesteld, die minimaal op het etiket moeten worden gezet.