Tuin weetjes – VWX

WEETJES-VWX

 

 

Vijvers en Waterplanten

  • Bij drukkend weer (zomer) moet men ervoor zorgen, dat het water zuurstof krijgt door met een slang of sproeier af en toe vers water toe te voegen.
  • Snijd grote bladeren van waterlelies af,als ze de andere bloemen verbergen. Dit gebeurd meestal als het water ondiep is.
  • Laat ze in het andere geval in de zomermaanden op natuurlijke wijze op de bodem van de vijver vergaan.
    Als zuurstofproducerende planten te sterk uitgroeien, moet men ze af en toe uitdunnen; hierbij moet men altijd uitkijken, dat men geen jonge visjes meeneemt.
  • Verwijder regelmatig het onkruid uit de moerastuin.

Vissen
In september en oktober is het zeer belangrijk de vissen te voeren, omdat de voorraden natuurlijk voedsel gaan slinken.
Geef ze dagelijks een portie voer met een hoog proteïnegehalte.
Na oktober is het water wordt het water koeler.
Als het water koud is eten de vissen niet.
Gedurende de wintermaanden leven ze van de voorraad voedsel, die in hun lichaam is opgeslagen.

Vorst en Sneeuwval
Bij strenge vorst kan de grond rond nieuw geplante heesters opvriezen. Men moet dus op ze letten en de grond aantrappen steeds als dat nodig is. Bij zware sneeuwval dient men de sneeuw van de takken van jonge planten af te schudden, anders kunnen takken wellicht afbreken. Pas ook op met zout strooien. Zout zorgt ervoor dat planten minder water kunnen opnemen en dus achterblijven in hun ontwikkeling. Het grote probleem in een zout milieu is de opname van water. In normale omstandigheden gebeurt de wateropname door osmose, het transport van water door een halfdoorlaatbare wand die wel het water maar niet het zout doorlaat, van lage naar hoge concentratie.